All Vehicle Restraint Systems (VRS) must meet the requirements of the European Standard EN 1317. The systems must undergo crash tests and the associated parameters and acceptance criteria that are defined by the norm. Depending on the test results, the systems are divided into performance classes. Each type of VRS is evaluated in an individual part of the EN 1317:

EN 1317-1 Terminology and general criteria for test methods

General part of the standard, specifies characteristics of test areas and vehicles

EN 1317-2 Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for safety barriers including vehicle parapets

Parametry testowe
– patrz tabela 1; określenie masy pojazdu, prędkości i kąta uderzenia dla 11 możliwych testów zderzeniowych
Kryteria przyjęcia
• Poziom hermetyczności
– patrz tabela 2; test zderzeniowy lub kombinacja testów zderzeniowych do przeprowadzenia w celu osiągnięcia określonej klasy hermetyczności, 15 klas (T1-L4b)
• Siła uderzenia Impact
– patrz tabela 4; stopień fizycznego obciążenia pasażerów w zależności od zmierzonych wartości wskaźnika nasilenia przyspieszenia (ASI) i
Teoretyczna prędkość uderzenia głową (THIV), 3 klasy (A,B,C)
• Szerokość robocza
– patrz tabela 3; stopień odkształcenia systemu VRS, prowadzący do klasyfikacji szerokości roboczej (W), 8 klas

EN 1317-3 Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for crash cushions

Parametry testowe
– Specyfikacja masy pojazdu, prędkości, punktu uderzenia i kąta dla 18 możliwych testów zderzeniowych
Kryteria przyjęcia
Poziom wydajności, kombinacja testów zderzeniowych do przeprowadzenia, niektóre klasy prędkości od 50 do 110 km/h
Siła uderzenia, stopień fizycznego obciążenia pasażerów, 2 klasy (A,B)
Stałe przemieszczenie boczne (D), 8 klas
Przekierowanie pojazdu, 4 klasy (Z1-Z4)

ENV 1317-4 Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for terminals and transitions of safety barriers

Parametry testu terminala
– Specyfikacja masy pojazdu, prędkości, punktu uderzenia i kąta dla 12 możliwych testów zderzeniowych
Kryteria odbioru terminala
• Klasa wydajności, test zderzeniowy lub kombinacja testów zderzeniowych do przeprowadzenia, 4 klasy (P1-P4)
• Siła uderzenia, stopień fizycznego obciążenia pasażerów, 2 klasy (A,B)
• Stałe przemieszczenie boczne (D), klasy x1-x3 (D w kierunku ruchu) i y1-y4 (D za linią bariery)
• Przekierowanie pojazdu, 4 klasy (Z1-Z4)
Parametry testu trakcji
Specyfikacja testu wg. zgodnie z EN 1317-2, definicja punktu krytycznego uderzenia
Kryteria akceptacji zmiany
Kryteria akceptacji wg. zgodnie z EN 1317-2
Specyfikacja masy pojazdu, prędkości, punktu uderzenia i kąta dla 18 możliwych testów zderzeniowych

Vehicle Impact Test Descriptions (EN 1317-2)

TestPrędkość uderzeniaKąt uderzeniaMasa całkowitaTyp pojazdu
TB 11100 km/h20°900 kgCar
TB 2180 km/h1.300 kgCar
TB 2280 km/h15°1.300 kgCar
TB 3180 km/h20°1.500 kgCar
TB 32110 km/h20°1.500 kgCar
TB 4170 km/h10.000 kgRigid HGV
TB 4270 km/h15°10.000 kgRigid HGV
TB 5170 km/h20°13.000 kgBus
TB 6180 km/h20°16.000 kgRigid HGV
TB 7165 km/h20°30.000 kgRigid HGV
TB 8165 km/h20°38.000 kgArticulated HGV

Containment Level (EN 1317-2)

Poziom hermetycznościTest akceptacyjny
Ograniczenie niskiego kąta
T1TB 21
T2TB 22
T3TB 41 and TB 21
Normalne zabezpieczenie
N1TB 31
N2TB 32 and TB 11
Wyższe zabezpieczenie
H1TB 42 and TB 11
L1TB 42, TB 32 and TB 11
H2TB 51 and TB 11
L2TB 51, TB 32 and TB 11
H3TB 61 and TB 11
L3TB 61, TB 32 and TB 11
Bardzo wysoka szczelność
H4aTB 71 and TB 11
H4bTB 81 and TB 11
L4aTB 71 TB 32 and TB 11
L4bTB 81 TB 32 and TB 11

Levels of normalised Working Width (EN 1317-2)

Klasy znormalizowanych poziomów szerokości roboczejPoziomy znormalizowanej szerokości roboczej
W1W ≤ 0,6 m
W2W ≤ 0,8 m
W3W ≤ 1,0 m
W4W ≤ 1,3 m
W5W ≤ 1,7 m
W6W ≤ 2,1 m
W7W ≤ 2,5 m
W8W ≤ 3,5 m

Impact Severity Levels (EN 1317-2)

Poziom ważności uderzeniaWartości indeksu
AASI ≤ 1,0 and THIV ≤ 33 km/h
BASI ≤ 1,4
CASI ≤ 1,9