Firma OBEX Systems niedawno dostarczyła aluminiowy system balustrad o wysokim stopniu zabezpieczenia na nowym węźle komunikacyjnym dla usług autostradowych w Kilcullen, Co. Kildare. Jest to pierwszy tego typu system, w którym w dowolnym miejscu na świecie zainstalowano całkowicie aluminiowy system parapetowy, który został przetestowany pod kątem odporności na H2 zgodnie z normą EN1317. Oznacza to znaczący krok władz drogowych w kierunku określenia wysokich wymagań dotyczących barier ochronnych w takich zastosowaniach.

Linia OBEX zapewnia estetyczne, trwałe i lekkie rozwiązanie dla attyk mostów, a w szczególności jest idealnym rozwiązaniem dla modernizacji attyk, ponieważ wydajność aluminium łagodzi nadmierne przenoszenie obciążenia na pomosty mostowe zaprojektowane z myślą o normalnej zdolności ograniczania.
Linia OBEX jest skonfigurowana jako system czteroszynowy ze słupkami rozmieszczonymi co 1,5 m i jest wynikiem szeroko zakrojonego modelowania projektowego linii OBEX Line, gdzie pełnoskalowe laboratoryjne testy zderzeniowe tego produktu obejmowały testy uderzeniowe zarówno z małego samochodu, jak i trzynastotonowego autobus. Ta parapet jest sklasyfikowany jako H2BW4 zgodnie z EN1317 część 2 i jest oznaczony znakiem CE.

Nowe skrzyżowanie znajduje się na autostradzie M9 Dublin-Waterford i jest częścią ogólnego rozwoju usług paliwowych i gastronomicznych w ramach narodowych ram strategicznych.