W niedawnym filmie opublikowanym na YouTube przez Fifth Gear (grudzień 2014 r.) Jon Bentley podkreśla niebezpieczeństwa związane z wjeżdżaniem do terminalu „z rampą”, czyli tradycyjną metodą mocowania i zakańczania poręczy przed użyciem systemów pochłaniających energię. Film jest wyraźnym przypomnieniem zagrożenia, które wciąż istnieje na drogach, na których znajdują się terminale rampowe.

Jedno z najbardziej alarmujących stwierdzeń w filmie mówi, że „według ankiety przeprowadzonej w Warwickshire, każde skrzyżowanie autostrady z pochylonymi końcami może spodziewać się obrażeń lub śmierci w wyniku takiego wypadku co mniej więcej pięć lat”. Ciągła wymiana końcówek nachylonych jest mile widzianą odpowiedzią na ten problem, a gama końcówek końcowych OBEX MT zapewnia najbezpieczniejszą wydajność w pochłanianiu energii uderzenia pojazdu na różnych poziomach wydajności oraz zgodnie z najnowszymi i przyszłymi normami europejskimi.